Kryptovaluta är något som varit ett hett ämne de senaste åren och numera även en tydlig trend för små- och privatsparare. Det finns flera olika kryptovalutor varav den mest kända heter Bitcoin och den näst kändaste heter Ethereum. Bitcoin är den ursprungliga kryptovalutan och lanserades tidigt under 2009, numera finns det närmre ett tusental olika kryptovalutor tillgängliga.

Användningsområden, finns de?

De flesta av oss som hört om kryptovalutor tänker på de stora värdeökningarna eller valutornas enorma volatilitet, men finns det faktiska användningsområden? Faktum är ju att kryptovalutan tillkommit utifrån ett reellt behov, nämligen att kunna flytta pengar och genomföra transaktioner online på ett snabbt, enkelt och billigt sätt. Men också på ett sätt som inte är spårbart.

Så det främsta användningsområdet är givetvis att handla för sin kryptovaluta. Det kanske inte hör till vardagligheterna för de flesta av oss men fler än en handfull människor handlar med sin kryptovaluta regelbundet, du kan köpa både bilar och pizza med hjälp av kryptovaluta.

För tillfället är inte kryptovalutor allmänt erkända som just valuta varför man ändå får se dem som en förhoppning om framtiden även om de just nu inte kan användas i större utsträckning av handel.

Andra användningsområden som kanske inte är lika självklara är ju faktiskt att ta del av och lära sig om informationsteknologin bakom, block chain, eftersom det spås bli en stor del av framtiden.

Krypto som alternativ investering

Det större användningsområdet för krypto är givetvis värdeökningen, alltså att se kryptovaluta som en alternativ investering i motvikt till de traditionella sparformerna. Tack vare att det för många olika kryptovalutor har skett en dramatisk värdeökning sedan starten i januari år 2009 så har många småsparare fastnat för Bitcoin, Ethereum och Litecoin med flera. Media vittnar om personer som blivit mångmiljonärer utan att ha vetat om det eftersom de glömt av att de tidigt köpt något skojigt som hette Bitcoin.

Eftersom kryptovaluta är ett väldigt volatilt tillgångsslag är det också många som gett sig på day- eller swing trading med kryptovaluta. Om det är svårt att pricka toppar och dalar med vanliga tillgångar i trading så kan det vara ännu svårare när det kommer till krypto eftersom tillgångarna och ägarna till dem här är ännu svårare att förutse. Men även om det är förenat med potentiellt större risk med kortsiktig handel i kryptovaluta så är det ibland också förenat med betydligt större förtjänst, även kallat risk reward.

Det finns många handelsplattformar för krypto även inom traditionell finans numera. Och eftersom allt fler valutor har allt högre värden per enhet finns nu också alternativ för att exponera sig mot krypto, exempelvis genom att handla via olika certifikat eller liknande.

Framtiden för krypto

Att försöka förutspå marknaden rent finansiellt brukar aldrig vara enkelt och ingenting tyder på att det skulle vara det heller för kryptovalutor. Däremot finns många andra spännande teorier och tankar kring utvecklingen av krypto bortsett från finansiell tillväxt och värdeförändring. Många spekulerar i att kryptovaluta bara är en fluga och att när uppståndelsen dör så faller tillgången. Givet att värdeökningen varit tusentals procent sedan start finns det såklart statistisk grund för risken att det tappar i värde.

Om kryptovaluta kommer att bli mer användbart i framtiden än vad det är nu återstår att se. Eftersom världen och handeln blir allt mer internationell och vi går från att vara separerade marknader till en stor global marknad kommer behovet av att enkelt kunna göra ekonomiska transaktioner på ett snabbt och säkert sätt över landsgränser knappast att minska.

Det finns också en ökad oro kring att bli övervakad och spårad. Allt fler personer värdesätter att inte bli spårade för reklam genom sociala medier och det är också tänkbart att det kan få ringar på vattnet i att man inte vill bli spårad genom ekonomiska transaktioner även som laglydig privatperson.