Många har nog hört talas om begreppet kryptovaluta och särskilt Bitcoin. Även om inte alla har Bitcoin, långt ifrån alla, så är det något som många har hört talas om. Bitcoin lanserades som en kryptovaluta, alltså en valuta som är digital, och används ofta som synonymt för kryptovaluta. Det är fel dock för det finns flera olika kryptovalutor och Bitcoin är bara en av dem. Här under ska jag försöka förklara vad Ethereum är för någonting, det som brukar kallas Bitcoin 2.0 men inte alls är lika välkänt.

Bättre och förnyad version

Ethereum brukar nämnas som en nyare och förbättrad version av Bitcoin. Ethereum är på ett sätt mer än vad Bitcoin är då Bitcoin ”bara” är en kryptopvaluta medan Ethereum är både en kryptovaluta och en digital plattform. Ska vi vara helt korrekta, vilket man ska vara, så heter kryptovalutan Ether medan plattformen heter Ethereum. Dock så används de ofta synonymt vilket kan vara förvirrande. Den första Ether skapade 2015 och då gick den att köpa för ungefär en dollar. Två år senare så hade den exploderat i popularitet och var uppe i nästan 300 dollar. En ganska god affär för de som var med från början. Så hur fungerar det?

Blockchain är ett viktigt begrepp

För att förstå hur all kryptovaluta fungerar så är det viktigt att förstå vad blockchain är för något. Blockchain brukar beskrivas som lika nödvändigt för kryptovaluta som internet är för email. Alltså helt nödvändigt för att fungera. Det är ett stort system som är uppbyggt av många applikationer och kryptovaluta är en av alla dessa applikationer. Ethereum är den plats som gör det möjligt att bygga fler applikationer och på så sätt skapa Ether som är dess kryptovaluta.

I det ”vanliga” internet så lagras all vår information som vi sänder ut i moln skapade av stora företag som Google och Amazon. Det gör att all information ägs på en centraliserad plats. Det Ethereum vill göra är att sprida ut information på tusentals noder runt om i världen som gör att informationen istället blir decentraliserad och den hamnar inte hos någon. Det ska göra informationen säkrare och du behöver inte längre lita på någon för att förvara din information. Denna plattform där informationen sprids ut på detta sätt är det som kallas Ethereum och vill du köpa tjänster inne på plattformen så använder du Ether. Jag hoppas att du har blivit lite klokare på vad Ethereum och Ether är.