Inom ekonomin och företagens värld så råder det flera begrepp som inte alltid är så lätta att förstå. Ett sådant begrepp kan vara basvaluta. Det ska vi försöka reda ut vad det är för något. Basvaluta kan ha andra namn som inhemsk valuta och redovisningsvaluta. Det gör det kanske lite lättare att förstå, basvaluta är nämligen den valuta man använder i sin redovisning. Om ett företag är verksamt i flera olika länder så är det ganska troligt att det företaget även kommer att använda sig av flera olika valutor. Då är det nödvändigt att kunna omsätta alla dessa valutor til valuta för att få räkenskaperna att gå ihop. Denna valuta man då använder är det som kallas basvaluta. Det kan egentligen vara vilken valuta som helst men det vanligaste är troligen EURO och Amerikanska dollar då det är de valutor som används mest i vår del av världen.

Valutapar i valuta trading

När man ska handla med valutor så kan man säga att man är engagerad i Valuta Trading. Då kommer begreppet valutapar komma upp obevekligen. Ett valutapar som du vill använda innefattar två valutor och den första valutan kallas basvaluta och den andra kalls motvaluta. Ska du då göra om den första, basvalutan, till den andra, motvalutan, så är det gjort en valuta trade. De valutapar med störst omsättning är just EURO och Dollar. Vilken valuta du bör använda beror på vilken valuta du tror kommer att stiga i det långa loppet. Om du tror att EURO kommer att vara starkare inom den närmaste framtiden så bör du köpa den och vice versa. Det finns alltid en en säljkurs och en köpkurs för varje valuta och det är svårt att beräkna vilken som kommer vara stark eller svag i framtiden liksom börsen i stort. Att investera i en valuta kallas att ”gå lång” iden valutan och att sälja kallas för att ”gå kort”. Gå lång betyder då att du tror att den kommer att stiga i framtiden.

Redovisa i Sverige

Ska du redovisa ditt företags vinster och förluster i Sverige så kommer du att följaktligen använda svenska kronor. har du gjort en valuta trade och tjänat på det så ska det beskattas i svenska kronor. Hur mycket du ska beskattas har att göra med vilken kurs valutan stod i när du köpte den alternativt sålde. Har du gjort vinster i Dollar så ska du först räkna om dem till svenska kronor och sedan beräkna hur mycket skatt du ska betala. Du kan få tillgång till dessa blanketter på Skatteverkets hemsida.

Vill du handla med valutor så är det i stort sett alltid öppet eftersom att det är världsomspännande. Det hade inte varit gångbart att stänga för då är det alltid någon del av världen som är vaken. I motsats till exempel Stockholmsbörsen så går det alltid att handla med valutor. Stockholmsbörsen är bara öppen på vardagar och mellan 9 och 17:30. När det kommer till valutahandel finns det alltid någonstans att handla och det kan vara Sydney, Tokyo, New York eller var som helst.