Den amerikanska dollarn är den officiella valutan i USA, men den är även officiell valuta i andra länder; bland andra El Salvador, Ecuador, Puerto Rico och Panama. Detta gör den amerikanska dollarn till den största valutan i världen och den används dagligen av flera hundra miljoner människor.

En amerikansk dollar delas även upp i hundradelar och kallas då för cent. Det finns både mynt och sedlar för att representera värdet för valutan. Det finns sex olika mynt (1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢ samt 1 dollar) och sju olika sedlar (1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 50$ samt 100$).

Ursprunget till den amerikanska dollarn går tillbaka till 1776. De dåvarande amerikanska kolonierna deklarerade då självständighetsförklaringen (4 juli) och enades då även om en gemensam valuta – dollarn. Den dåvarande presidenten George Washington gav order till Thomas Jefferson (utrikesminister) att starta tillverkningen av mynt. Det första myntet gjordes av silver av en smed. Idag ges den amerikanska dollarna ut av Federal Reserve (även vardagligt kallat för FED).

FED grundades 1913 för att agera som USAs nationella central bank. FED står ansvariga inför kongressen. FED har tre huvudmål; maximera sysselsättning, stabilisera priser samt hantera de långa räntorna. Men deras ansvar sträcker sig även över forskning, reglering av finansiella institut och stabilitet samt olika tjänster till de amerikanska bankerna. FED opererar genom tolv olika Federal Reserve Banks (New York, Boston, Philadelphia, Pennsylvania, North Carolina, Atlanta, Chicago, Saint Louis, Minneapolis, Kansas City, Texas, San Francisco).

Idag är den amerikanska dollarn en världsvaluta, eftersom USA är världens största ekonomi. Detta betyder att dollarn används över hela världen för att göra olika finansiella transaktioner och betalningar. Siffror från 2001 indikerar att någonstans mellan 40-60 % av alla finansiella transaktioner sker med hjälp av dollarn. Detta ger också mycket makt åt USA som har makt över alla transaktioner som sker med deras valuta. Om ett företag i Sverige skulle göra en transaktion i dollar och det har skett något brottsligt i denna transaktion så kommer också USA att utreda detta och kan eventuellt utkräva skadestånd och i värsta fall stänga av ett företaget från att använda deras valuta. Om man inte kan handla med dollar så går det inte att driva ett internationellt företag idag. Under åren 2009 till 2014 delade USA ut böter på 230 miljarder dollar för oegentligheter som gjorts när företag använt dollarn som betalningsmedel. Ett nutida aktuellt fall är Swedbank som nu utreds i USA på grund av av misstänkt penningtvätt som då ska ha utförts i dollar.