Den japanska yenen (japanska: 円), eller JPY, som infördes 1871, är Japans officiella valuta. Symbolen för yenen är ¥, tillsammans med JP¥, som ibland används för att skilja den japanska yenen från den kinesiska yuanen renminbi, som har samma symbol.

Den japanska valutan är den tredje mest omsatta valutan i världen efter den amerikanska dollarn, (USD), och euron (EUR). JPY är också den fjärde reservvalutan efter USA-dollarn, euron och det brittiska pundet (GBP) globalt sett.

Japanska yen-sedlar ges ut av Japans centralbank, Bank of Japan, i fyra valörer: ¥ 1 000, ¥ 2 000, ¥ 5 000 och ¥ 10 000. Yen-mynt ges ut i sex valörer: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100 och ¥500.

Ekonomi

Japan är en fri marknadsekonomi där tjänstesektorn står för nästan 69 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP).
År 2020 var Japan världens tredje största nationalekonomi sett till nominell BNP, och landets BNP uppskattas till drygt 5 biljoner US-dollar.
Japan rankas som det andra landet i världen när det gäller att ha flest valutareserver, som är värda 1,3 biljoner US-dollar.
Under 2018 var landet världens fjärde största importör och fjärde största exportör.
Japan har en stark industriell bas och är hemvist för några av de största och mest tekniskt avancerade producenterna av motorfordon, elektronik, maskiner, stål och icke-järnmetaller, fartyg, kemikalier, textilier och bearbetade livsmedel.
Jordbruksföretagen använder 13 procent av marken och Japan står för nästan 15 procent av den globala fiskfångsten, vilket innebär en andra plats efter Kina.
Japan Exchange Group är den tredje största börsen i världen sett till marknadsvärde.
Den japanska valutan apprecierar ofta i tider av osäkerhet. Därför betraktas yenen som en säker hamn av investerare.
En av de största utmaningarna som den japanska ekonomin står inför idag är en åldrande och minskande befolkning, som toppade på 128 miljoner 2010 och sjönk till 125,9 miljoner 2020.

Historia

Under 1800-talet användes spanska dollar i Japan tillsammans med lokala valutor.
I och med New Currency Act som ägde rum 1871 infördes den japanska yenen officiellt av Meiji-regeringen för att åtgärda den monetära situationen och ersätta Tokugawa-erans monovalutasystem.
År 1882 grundades Bank of Japan för att kontrollera penningmängden.
År 1897 antog Japan guldstandarden.
Efter andra världskriget infördes den fasta växelkursen för yen för att förbättra den japanska ekonomin, som ett resultat av att yenen förlorade mycket av sitt värde, vilket fastställdes till 360 JPY per 1 USD.
År 1973 blev yenen en flytande valuta.

Trivia

Betydelsen av ordet ”yen” är ”rund”.
Vikten på 1-yen-myntet är 1 gram (0,035 oz).
Under 2019 rapporterades det att några japanska yen-sedlar skulle få en ny design, som väntas börja cirkulera runt 2024.
Det uppskattas att 10 000-yen-sedelns livslängd är 4-5 år. Livslängden för 5 000-yen- och 1 000-yen-sedlarna är dock endast 1-2 år, eftersom de används oftare.
För att fira Okinawa-toppmötet, som ägde rum år 2000, gavs en ny sedel med valören 2 000 yen ut. Intressant nog finns knappt några sedlar i omlopp idag, främst för att de inte kan användas i de flesta automater i Japan.

Profil för japanska yen (JPY)

Symboler ¥, JP¥
Smeknamn Inga
ISO 4217-kod JPY
Centralbank Bank of Japan
Valutaenheter Sen = 1/100 yen
Rin = 1/1 000 yen
Valörer Sedlar: ¥1,000, ¥2,000, ¥5,000, ¥10,000
Mynt: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
Länder som använder denna valuta Japan
Valutor som är knutna till JPY Inga
JPY är knuten till Ingen