Valutankurser SEK/USD

Valutakurser är ett viktigt verktyg för människor som gör affärer eller reser utomlands. Amerikanska dollar (USD) och svenska kronor (SEK) är två av världens mest använda valutor och deras växelkurser kan variera dagligen. I den här artikeln kommer vi att ta en titt på nuvarande valutakurser för USD och SEK, samt diskutera vad som påverkar dessa kurser och ge tips för hur man kan hålla sig uppdaterad om kursförändringar.

Nuvarande dollar kurs är: 11.04 SEK (2023-09-26 00:55:19)

Direktlänkar:

$1 $2 $5 $10 $12 $13 $20 $25 $30 $40 $45 $50 $55 $60 $70 $75 $80 $100 $120 $125 $150 $175 $200 $225 $250 $300 $400 $500 $550 $600 $650 $700 $750 $800 $850 $900 $950 $1000 $1250 $1500 $1750 $2000 $2500 $3000 $3500 $4000 $4500 $5000 $7500 $10000 $15000 $20000 $100000

1 Dollar to SEK

1 dollar = 11.04 SEK

2 Dollar to SEK

2 dollar = 22.08 SEK

5 Dollar to SEK

5 dollar = 55.2 SEK

10 Dollar to SEK

10 dollar = 110.4 SEK

12 Dollar to SEK

12 dollar = 132.48 SEK

13 Dollar to SEK

13 dollar = 143.52 SEK

20 Dollar to SEK

20 dollar = 220.8 SEK

25 Dollar to SEK

25 dollar = 276 SEK

30 Dollar to SEK

30 dollar = 331.2 SEK

40 Dollar to SEK

40 dollar = 441.6 SEK

45 Dollar to SEK

45 dollar = 496.8 SEK

50 Dollar to SEK

50 dollar = 552 SEK

55 Dollar to SEK

55 dollar = 607.2 SEK

60 Dollar to SEK

60 dollar = 662.4 SEK

70 Dollar to SEK

70 dollar = 772.8 SEK

75 Dollar to SEK

75 dollar = 828 SEK

80 Dollar to SEK

80 dollar = 883.2 SEK

100 Dollar to SEK

100 dollar = 1104 SEK

120 Dollar to SEK

120 dollar = 1324.8 SEK

125 Dollar to SEK

125 dollar = 1380 SEK

150 Dollar to SEK

150 dollar = 1656 SEK

175 Dollar to SEK

175 dollar = 1932 SEK

200 Dollar to SEK

200 dollar = 2208 SEK

225 Dollar to SEK

225 dollar = 2484 SEK

250 Dollar to SEK

250 dollar = 2760 SEK

300 Dollar to SEK

300 dollar = 3312 SEK

400 Dollar to SEK

400 dollar = 4416 SEK

500 Dollar to SEK

500 dollar = 5520 SEK

550 Dollar to SEK

550 dollar = 6072 SEK

600 Dollar to SEK

600 dollar = 6624 SEK

650 Dollar to SEK

650 dollar = 7176 SEK

700 Dollar to SEK

700 dollar = 7728 SEK

750 Dollar to SEK

750 dollar = 8280 SEK

800 Dollar to SEK

800 dollar = 8832 SEK

850 Dollar to SEK

850 dollar = 9384 SEK

900 Dollar to SEK

900 dollar = 9936 SEK

950 Dollar to SEK

950 dollar = 10488 SEK

1000 Dollar to SEK

1000 dollar = 11040 SEK

1250 Dollar to SEK

1250 dollar = 13800 SEK

1500 Dollar to SEK

1500 dollar = 16560 SEK

1750 Dollar to SEK

1750 dollar = 19320 SEK

2000 Dollar to SEK

2000 dollar = 22080 SEK

2500 Dollar to SEK

2500 dollar = 27600 SEK

3000 Dollar to SEK

3000 dollar = 33120 SEK

3500 Dollar to SEK

3500 dollar = 38640 SEK

4000 Dollar to SEK

4000 dollar = 44160 SEK

4500 Dollar to SEK

4500 dollar = 49680 SEK

5000 Dollar to SEK

5000 dollar = 55200 SEK

7500 Dollar to SEK

7500 dollar = 82800 SEK

10000 Dollar to SEK

10000 dollar = 110400 SEK

15000 Dollar to SEK

15000 dollar = 165600 SEK

20000 Dollar to SEK

20000 dollar = 220800 SEK

100000 Dollar to SEK

100000 dollar = 1104000 SEK

Vad påverkar förhållandet mellan USD och SEK?

Det finns många faktorer som påverkar förhållandet mellan USD och SEK. Här är några av de viktigaste:

  1. Ekonomiska faktorer: Den allmänna ekonomiska situationen i USA och Sverige påverkar förhållandet mellan USD och SEK. En stark ekonomi i USA kan leda till en stärkt USD medan en svag ekonomi i Sverige kan leda till en svagare SEK.
  2. Räntor: Ränteskillnaden mellan USA och Sverige kan också påverka förhållandet mellan USD och SEK. Högre räntor i USA kan göra att investerare söker sig till den amerikanska valutan, vilket kan leda till en stärkt USD.
  3. Oljepriset: Eftersom Sverige är en stor oljeproducent kan oljepriset påverka SEK. En högre oljepris kan leda till en stärkt SEK medan en lägre oljepris kan leda till en svagare SEK.
  4. Politiska händelser: Politiska händelser som val, krig eller konflikter i både USA och Sverige kan också påverka förhållandet mellan USD och SEK.
  5. Inflation: Inflationen i Sverige och USA kan också påverka förhållandet mellan USD och SEK. En högre inflation i Sverige kan leda till en svagare SEK medan en lägre inflation i USA kan göra att investerare söker sig till den amerikanska valutan och leda till en stärkt USD.
  6. Styrränta: Centralbankerna i Sverige och USA kan också påverka förhållandet mellan USD och SEK genom att höja eller sänka styrräntan.

Dessa är bara några av de många faktorer som påverkar förhållandet mellan USD och SEK och det är viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att förutse kursförändringar.