Svenska centralbanken har återigen höjt styrräntan på 0,25 procentenheter och ligger därför nu på 3,75 procent. Detta var väntat, men detta innebär att räntan nu är på den högsta nivån sedan 2008. Den svenska valutan är nu rekordsvag samtidigt som ytterligare en höjning väntas i höst. Vad händer nu?  

Vad innebär räntehöjningen? 

Riksbanken höjer räntan ytterligare och går i samma spår som andra centralbanker i världen, trots att inflationen har börjat visa att den är på väg att mattas av. Den ursprungliga räntehöjningen hänger ihop med det osäkra världsläget tillsammans med de skador som pandemin fört med sig för det ekonomiska läget.  

Riksbanken meddelar att inflationen har dämpats något långsammare än väntat och för att inflationen ska kunna komma tillbaka på cirka 2 procent behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare. Idag står styrräntan på 3,75 procent och förväntas få en till höjning senare i år.  

Höjningen försvårar arbetet för Riksbanken 

Förutom en generell världsproblematik med räntehöjningar står Sverige inför ännu större utmaningar då kronan fortsätter att försvagas, vilket sätter hård press på Riksbanken att höja räntan ännu mer. Den svenska kronan har försvagats mot euron och idag behöver man betala cirka 11,80 kronor för en euro och dollarkursen följer nu samma dystra mönster. 

Sverige betalar för importvaror i både euro och amerikanska dollar, vilket gör varorna dyrare ju svagare den svenska kronan är. Det blir sedan till en ond cirkel då inflationen fortsätter i och med den lågt värderade valutan. Riksbanken måste förhålla sig till andra centralbanker då det annars finns en risk att den svaga svenska kronan skulle tappa ännu mer i värde. 

Det finns många orsaker till varför den svenska kronan försvagats, men en är den osäkra fastighetsmarknaden i Sverige som gör att investerare söker sig till andra länder. Små valutor är i regel mer sårbara i oroliga tider, vilket har fått många att börja tänka om och avstå från sin egen valuta.  

Vad kommer hända med räntan? 

Höjningen generellt visar på att räntehöjningarna framöver förväntas bli mindre då det är ett tecken på att vi är nära räntetoppen. Detta beror dock högst på ifall inflationen fortsätter minska som förväntat. 

Även om det finns goda tecken på att inflationen är på väg att minska är Sverige ett land som kommer ha det tufft framöver. Räntan beräknas höjas ytterligare en gång innan årets slut och Sverige förväntas gå in i en lågkonjuktur i höst. Det kommer därför dröja ända fram till 2024 innan inflationen kan nå inflationsmålet. 

Vad händer med de svenska hushållen? 

Inflationen och räntehöjningen har gjort att allt fler börjat diskutera ifall Sverige bör lämna sin egen valuta för att övergå till euron. Flera experter som tidigare varit högst emot detta har nu sakta börjat ändra åsikt. Detta visar på allvaret på den svenska kronans försvagning. 

Vad händer i praktiken för de svenska hushållen när kronan är försvagad och styrräntan höjs? Med stigande räntor, hög inflation och en svag krona får de svenska hushållen det mycket svårare att spara och får mindre att spendera. Detta kan innebära att det kanske inte blir någon utlandssemester för många familjer och sommaren istället får spenderas hemma. De med stora bostadsskulder, vilket innefattar många svenskar har därmed ännu högre räntor att förvänta i höst.  

Då Riksbanken varnar för en ny räntehöjning i höst gäller det att hålla hårt i plånboken och hoppas att vi når inflationsmålet till 2024 och att räntetoppen blir nådd.