Idag lanserades en ny kryptovaluta som går under benämningen ”Internet Computer” (ticker:ICP). Det är dock inte bara en vanlig kryptovaluta som lanserats, utan ett försök att bygga om internets infrastruktur i grunden. Bakom försöket står en lång rad välkända krypto- och programmeringsspråksexperter. Projektet går att besöka på http://dfinity.org. Projektet har tidigare hittills fått in så mycket som $121 miljoner i finansiering, så det är en relativt stor plattform som nu ser dagens ljus.

Vad är det då man försöker göra? I grund och botten handlar det om distribuerade appar (”dappar”). Tanken är att man skall bygga upp en hostingplattform där applikationer istället för att köras på en server, eller en molnlösning, helt enkelt ska kunna köras ”på internet”. Detta ska möjliggöras av ett nätverk av noder som agerar som infrastruktur, som sedan kan agera host för den mjukvara man vill köra. Tanken är att dessa noder skall finnas i olika datacenter världen över, och kunna köras av vem som helst som har tillräckligt med datorkraft för att kunna uppfylla systemets krav. Vid start finns redan 1300 noder spridda över världen. På så sätt skall den kvasi-monopolsituation som just nu existerar mellan ett fåtal molnleverantörer kunna brytas upp. Enligt grundarna skall detta också kunna råda bot på ett antal av de säkerhetsproblem som samtliga nuvarande lösningar lider av p.g.a. hur internet är uppbyggt.

Källkoden för hela projektet är som sig bör OpenSource, och kan hämtas hem av vem som helst som så önskar. Det finns redan ett antal appar byggda för systemet redan vid start, vilket inkluderar bl.a.

  • Marknadsplats
  • Ett LinkedIn-liknande socialt nätverk
  • En standariserad chat-app
  • En öppen version av TikTok

Självklart finns det även en token/coin relaterad till projektet, som från och med den 11 Maj 2021 går att handla på flera av de största kryptohandelsplatserna. Denna token skall gå att använda för att betala för de resurser som krävs för att köra appar på nätverkets infrastruktur. Något förvånande så blev denna token världens 8:e högst värderade kryptovaluta den första dagen den lanserades, och är vid denna texts författande värd runt 46 miljarder dollar totalt. Är det en rimlig värdering? Å ena sidan är det en hysteriskt hög värdering, men å andra sidan har detta projekt (jämfört med många andra kryptorelaterade projekt) hysteriskt höga ambitioner. Att bygga en helt ny internet-infrastruktur vore inget mindre än revolutionerande. Om det faktiskt lyckas får vi veta i framtiden.