Den kanadensiska dollarn (CAD), som infördes 1858, är Kanadas officiella valuta. Symbolen för den kanadensiska dollarn är $, men ibland används även symboler som CA$, Can$ och C$ för att skilja CAD från andra dollardenominerade valutor.

Sedlarna i kanadensiska dollar, som utvecklas och distribueras av Kanadas centralbank, Bank of Canada (BOC), ges ut i fem valörer: 5 dollar, 10 dollar, 20 dollar, 50 dollar och 100 dollar. CAD delas upp i 100 cent och dess mynt ges ut av Royal Canadian Mint i sju valörer: 1c, 5c, 10c, 25c, 50c, 1 dollar och 2 dollar.

CAD fungerar som den femte mest ägda reservvalutan i världen efter den amerikanska dollarn (USD), euron (EUR), det brittiska pund sterling (GBP) och den japanska yenen (JPY). Den kanadensiska dollarn, som rankas som den sjätte mest handlade valutan globalt, är också känd som en råvaruvaluta, på grund av Kanadas rika naturresurser och betydande råvaruexport.

Ekonomi

 • Kanada är en blandekonomi där tjänstesektorn står för över 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP).
 • År 2020 var Kanada den nionde största nationella ekonomin sett till nominell BNP, och landets BNP uppskattas till nästan 1,75 biljoner US-dollar.
 • De viktigaste industrierna i landet är kemikalier, trä, pappersprodukter, livsmedelsprodukter, mineraler och transportutrustning.
 • Värdet av Kanadas råvaror uppskattas till 33,2 biljoner US-dollar, vilket placerar landet som det tredje rikaste landet när det gäller naturresurser globalt sett.
 • Landet har världens tredje största oljefyndigheter efter Venezuela och Saudiarabien.
 • Kanada är den fjärde största exportören av olja och naturgas i världen.
 • Bland exportprodukterna finns också flygplan, telekommunikation, timmer, olja, råolja, elektronik, plast och maskiner.
 • Importprodukter är motorfordon, maskiner, utrustning, varaktiga varor, elektricitet, kemikalier och elektronik.
 • Kanada uppfattas som ett av de minst korrupta länderna i världen, enligt Corruption Perceptions Index.
 • Med över 1 500 börsnoterade företag som har ett sammanlagt marknadsvärde på över 3 biljoner US-dollar rankas Torontobörsen som den åttonde största börsen i världen sett till marknadsvärde.

Historia

 • I början av 1660-talet infördes valuta för första gången i landet på grund av att franska kolonister tog med sig mynt till Kanada.
 • År 1821 utfärdades de första sedlarna av Montreal Bank och blev det huvudsakliga betalningsmedlet i landet.
 • År 1841 införde provinsen Kanada, i egenskap av brittisk koloni, det kanadensiska pundet.
 • År 1851 antog Kanada lagstiftning och det brittiska pundet infördes.
 • År 1853 infördes guldmyntfoten i landet genom en lag från parlamentet i provinsen Kanada.
 • Den kanadensiska dollarn ersatte det kanadensiska pundet 1858 och anpassades till den amerikanska dollarn där både amerikanska dollar och brittiska suveräna guldmynt också fungerar som lagligt betalningsmedel i Kanada.
 • År 1871 antogs Uniform Currency Act, som ersatte provinsernas många olika valutor med den enda nationella kanadensiska dollarn.
 • År 1934 inrättades Bank of Canada, som gav ut de första sedlarna ett år senare.
 • Under första världskriget övergavs guldmyntfoten tillfälligt och avskaffades 1933.
 • Under andra världskriget var den kanadensiska dollarn knuten till den amerikanska dollarn till den fasta växelkursen 1 USD till 1,1 CAD.
 • År 1949 upphörde användningen av det brittiska pundet på grund av devalveringen av GBP, och den kanadensiska dollarn förblev kopplad till US-dollarn.
 • År 1950 beslutade Kanada att ha en flytande valuta. CAD var dock återigen knuten till US-dollarn från 1962 till 1970.
 • Efter 1970 blev den kanadensiska dollarn en flytande valuta.

Trivia

 • Den kanadensiska dollarn kallas också för loonie, buck, huard och piastre.
 • År 2011 släppte Bank of Canada en ny serie sedlar, Frontier Series, tillverkade av polymer.
 • När 1-centmyntet, penny, tas ur bruk avrundas kontanttransaktioner till närmaste 5 cent. Icke-kontanta transaktioner utförs dock fortfarande till 1 cent.

Profil för den kanadensiska dollarn (CAD)

Symboler: $, CA$, Can$, C$
Smeknamn: loonie, buck, huard, piastre
ISO 4217-kod: CAD
Centralbank Bank of Canada
Valutans underenheter: Cent = 1/100
Benämningar Sedlar: $5, $10, $20, $50, $100
Mynt: 1c, 5c, 10c, 25c, 50c, $1, $2
Länder som använder den här valutan: Kanada
Valutor som är knutna till CAD: Inga
CAD är knuten till: Ingen