Vad är Ethereum Gas? – NFT:er har blivit alltmer populära för varje dag som går. Att förstå hur de är uppbyggda och fungerar är viktigare än någonsin.

OpenSea är en av de mest populära NFT-marknadsplatserna, som hade en ökning av användare och volym under 2021 och fortsätter att göra det under 2022.

NFT-utrymmet växer fortfarande, eftersom de flesta människor inte är medvetna om vad NFT är, men gemenskapen är oproportionerligt aktiv. De flesta NFT:er idag skapas på Ethereum-blockkedjan, som är känd för en mycket vanlig och frustrerande brist, nämligen gasavgifter.

Vad är gasavgifter för Ethereum?

Ethereum-gasavgifter är de överföringsavgifter som krävs för att slutföra en transaktion på Ethereum-blockkedjan. Varje transaktion har ett block med data i det. Blocken kan bara behandla en begränsad mängd data i dem, så gruvarbetarna måste välja vilka transaktioner de behandlar först.

Eftersom Ethereum är en decentraliserad blockkedja är den beroende av många servrar eller datorer runt om i världen för att tillhandahålla den nödvändiga nivån av datorkraft för att slutföra transaktioner. Kostnaden är inte alltid densamma, eftersom den beror på utbud och efterfrågan.

Miners är de personer som tillhandahåller den nödvändiga beräkningskraften till Ethereum-blockkedjan. Dessutom fastställer de priset för gasavgifter baserat på hur mycket det kostar att tillhandahålla tjänsten. Ju mer data ett kontrakt eller en transaktion har, desto högre blir gasavgiften eftersom det krävs mer datorkraft för att utföra den.

Gasavgifterna finns för att öka säkerheten för varje transaktion. Även om låga gasavgifter skulle innebära billigare priser för användaren, skulle det också innebära mindre säkerhet, eftersom det skulle vara lättare för externa aktörer att manipulera blockkedjan.

Gasavgifter betalas i Ethereums inhemska valuta, ether (ETH). Gaspriserna anges i gwei. Varje gwei motsvarar 0,000000001 ETH.

Varför blir gaspriserna för Ethereum så höga?

Ethereum gaspriserna beror på efterfrågan. Ju fler som använder appar som är byggda på Ethereum, desto mer beräkningskraft behövs från gruvarbetarna för att utföra kontrakten.

Det beror på att ju fler som använder den, desto mer data måste hanteras. Detta kan vara ett gott tecken för Ethereum eftersom det innebär att det finns ett stort intresse från människor, men det kan också bli dyrt för vanliga användare som vill genomföra transaktioner.

Standardgränsen för gasavgiften för Ethereum-transaktioner är 21000 gwei. För mer komplicerade transaktioner som smarta kontrakt kommer avgiften att vara högre.

Om du vill att din transaktion ska slutföras snabbare av gruvarbetarna kan du öka gasen. Den mängd gas som inte används kommer att returneras till dig av Ethereum-nätverket.

Om du ställer in den för lågt finns det dock en risk att din transaktion avvisas och att du förlorar din ETH. Användarna kan också ställa in en maxgräns för hur mycket gasavgift de är villiga att betala för, och de kan också ge dricks till gruvarbetarna.

Hur förhåller sig gasavgifterna för ETH till gasavgifterna för BTC?

Både Ethereum och Bitcoin är byggda på blockkedjan. Eftersom block i blockkedjan endast kan innehålla en viss mängd data väljer miners vilket block de ska bearbeta baserat på deras incitament och prioritet.

Bitcoin-avgifterna kan också öka på grund av överbelastning i nätverket. Om det råder brist på gruvarbetare eller om aktiviteten ökar kommer avgifterna att stiga. Detta har hänt tidigare för både Ethereum och Bitcoin. Det har föreslagits olika lösningar.

Bitcoins Lightning Network är ett exempel. Lightning Network är ett Layer 2-protokoll som syftar till att öka antalet transaktioner som Bitcoin kan hantera så att dess avgifter blir lägre.

Ethereum-gasavgifterna beror också på den volym som nätverket hanterar, men eftersom Ethereum-blockkedjan är byggd som en plattform för flera olika användningsområden är de data som måste bearbetas olika och stora.

Etherum planerar att övervinna detta problem genom ETH 2.0, en stor uppgradering av hur Ethereum fungerar.

Var kan jag kontrollera gasavgifterna för Ethereum?

Eftersom kryptovärlden är mycket dynamisk är det naturligt att du behöver hålla dig uppdaterad hela tiden och titta på olika data. Det finns flera sätt du kan kontrollera gasavgifter och jämföra olika data som hjälper dig att fatta det bästa beslutet om när du ska genomföra en transaktion.

Några av de sätt du kan göra detta på är genom att använda olika webbplatser och apptillägg som t.ex:

  • Etherscan – En blockutforskare som låter dig övervaka transaktioner på blockkedjan.
  • Blocknative – Google Chrome-tillägg som uppskattar gasavgifter för ETH.
  • ETH Gas Station – Webbplats som övervakar viktiga uppgifter om gasavgifter.

Hur kommer ETH 2.0 att påverka gasavgifterna?

Ethereum-communityt, med Ethereum Foundation i spetsen, letar aktivt efter sätt att förbättra tekniken, även när det gäller gasavgifter. Det sätt genom vilket detta förväntas ske är genom att uppgradera Ethereum till Ethereum 2.0.

ETH 2.0 innebär bland annat att Ethereum kommer att byta från en Proof Of Work-modell till Proof Of Stake. Detta innebär att ansvaret för att validera en transaktion kommer att gå från gruvarbetare med mycket datorkraft till personer som har satsat minst 32 ETH.

Nätverket kommer slumpmässigt att välja ut personer som har detta belopp satsat för att validera transaktioner. Detta kommer att göra Ethereum mer energieffektivt, eftersom det förutspås att det kommer att använda 99 % mindre energi än i dag, men också orsaka en minskning av gasavgifterna, på grund av ett högre antal deltagare i valideringsprocessen.

Ethereum 2.0 är en process som är uppdelad i flera faser och som genomförs gradvis, med tidigare prestationer som ”London Upgrade” redan på plats.

Vitalik Buterin, skaparen av Ethereum och chef för Ethereum Foundation, har uppgett att 2022 är året då Ethereum övergår till en Proof Of Stake-modell.

Även om gaspriserna på Ethereum kan vara frustrerande och orsaka ett högt inträdeshinder för många som börjar inom NFT-området, ser framtiden hoppfull ut.