Att kunna räkna ut bolagsskatt ställer höga krav på dig som företagare då regelsystemet ständigt är i förändring och här gäller det att du har en god förståelse för nya lagar och bestämmelser. Vad innebär inkomstskatt för bolag och hur stämmer du av att resultatet ligger i samma linje som ditt företags preliminära inkomstdeklaration?

Vad är inkomstskatt för bolag?

Inkomstskatt för bolag, eller bolagsskatt är den skatt som ett aktiebolag betalar för den vinst som verksamheten genererar under ett räkenskapsår. Denna skatt betalas som en preliminärskatt månadsvis som baseras på det resultat som förväntas för året och lämnas i den preliminära inkomstdeklarationen.

Det är dock bokslutet som avgör hur den slutgiltiga skatten kommer se ut och huruvida verksamheten debiterats för mycket eller för lite preliminärskatt. Själva tanken är att den slutgiltiga skatten i slutskattebeskedet ska motsvara preliminärskatten i högsta möjliga mån som är möjligt.

Vad händer om preliminärskatten blir för hög eller låg?

Om det visar sig i bokslutet att verksamheten har debiterats för mycket premilinärskatt får bolaget det överskjutande beloppet tillbaka till aktiebolaget. Om det däremot visar sig att skatten är högre än preliminärskatten behöver företaget göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket. Om det finns en betydande skillnad på ungefär 30 procent mellan den premilinära och den slutgiltiga skatten behöver verksamheten lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

För att undvika att behöva göra en fyllnadsinbetalning till Skatteverket kan den debiterade preliminärskatten ändras när som helst under året om företaget ser att det finns tecken på att vinsten för året förväntas bli högre eller lägre än det som angivits i preliminärskatten.

Hur kan du få hjälp med din redovisning?

Att driva ett bolag innebär att du som ägare behöver ha personal med kunskap och en heltäckande kompetens om inkomstskatter, lagar och bestämmelser. Detta kräver mycket av ett bolag om ni inte tidigare har drivit en verksamhet. Grundläggande frågor som har med Skatteverket, ansökningar och förhandsbesked kan alla vara komplexa frågor för de ansvariga för skattefunktionen på bolaget då regelsystemet är i ständig förändring.

Att istället anställa en firma med lång erfarenhet av inkomstskatt och bokföring, gör det lättare för verksamheten att hålla sig inom ramarna för både skatter och utgifter. En specialicerad skatterådgivning hjälper dessutom företaget att göra förbättringsmöjligheter, göra rätt vägval och säkerställer en korrekt hantering av den ekonomiska biten på bolaget.

Vad är skillnaden mellan bolagsskatt och personlig inkomstskatt?

Bolagsskatt är den skatt som ett företag betalar på sin vinst, medan personlig inkomstskatt är den skatt som en privatperson betalar på sin individuella inkomst.

Vilka kostnader kan dras av för att minska den beskattningsbara vinsten?

Företag kan dra av olika kostnader och utgifter för att minska den beskattningsbara vinsten. Det kan inkludera kostnader för material och varor, personal, hyra av lokal, marknadsföring, avskrivningar på tillgångar och räntekostnader, bland annat. Det är viktigt att konsultera en skatterådgivare eller revisor för att få korrekt information om vilka kostnader som kan dras av.