Sverige är ett land känt för sina höga skatter. Men vi ska inte glömma att dessa skatter bidrar till att finansiera en stor del av den svenska välfärden.

Det vi betalar varje månad i inkomstskatt går bland annat till utveckling av socialsystemet (sjukvård, barn- och äldreomsorg) samt till infrastruktur och miljöarbete. Det finns dock tillfällen då du inte behöver betala inkomstskatt alls.

I den här artikeln tittar Likvidum.se närmare på inkomstskatt och hur det fungerar. Vi går även igenom tre tillfällen då du inte behöver betala inkomstskatt och därmed kan få en helt skattefri inkomst.

Kort om inkomstskatt

Varje gång du utför ett arbete och får lön eller ersättning för det ska du betala inkomstskatt. Den varierar mellan 29 och 35 procent beroende på var i landet du bor. Och ju mer du tjänar, desto mer betalar du i skatt.

Skatten dras från din totala bruttolön inklusive skattepliktiga ersättningar, bonusar och förmåner. Det som återstår efter att skatten är dragen kallas nettolön. Det är den som du ska leva på under resten av månaden. Din arbetsgivare drar av skatten från din bruttolön och skickar in den till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen.

Det finns dock vissa inkomster som är helt befriade från skatt, så länge de uppfyller vissa villkor. Några exempel är inkomster som är lägre än gränsen för inkomstskatt samt sådana från hobbyverksamhet eller från försäljning av personliga ägodelar.  

Skattefri inkomst under 20 135 kronor

Har du ett säsongsarbete eller studerar och arbetar under skolloven? Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år behöver du inte betala någon inkomstskatt alls. Storleken på dessa belopp är olika från år till år och för 2021 går gränsen vid 20 135 kronor.

Vet du att du kommer att tjäna mindre än 20 135 kronor under året ska du fylla i blankett SKV 434 som du laddar ner från Skatteverkets hemsida. Sedan lämnar du blanketten till din arbetsgivare så de inte drar av skatt på din inkomst.

Hobbyverksamhet

Många har en hobby som de brinner för att utöva det på sin fritid. Det kan vara allt från svampplockning till biodling eller en affärsidé som är värd att testa. Om du får lite extra inkomster i processen är det bara att gratulera.

Har du en hobby som du vill satsa på bör du veta vad det innebär och vilka regler gäller. Enligt Skatteverket kan en verksamhet räknas som hobby när:

  • den utövas på din fritid
  • den inte är din huvudsyssla
  • den inte utförs på uppdrag av någon annan

Generellt sett är inkomster från hobbyverksamhet skattepliktiga, fast med vissa undantag. Till dem hör försäljning av bär, svampar och kottar som du har plockat själv. Inkomster upp till 12 500 kronor under året är skattefria. Om summan överstiger 12 500 kronor ska du däremot betala egenavgifter på överskottet.

Själva överskottet av hobbyverksamheten deklarerar du på blankett T2 (SKV 2051) som du hittar på Skatteverket.se.

Försäljning av privata ägodelar

Med privata ägodelar menas tillgångar som den skatteskyldige och/eller hans familj använder för eget bruk. Det kan handla om möbler, hemelektronik, kläder eller prydnadsföremål. Även större tillgångar ingår i kategorin, exempelvis bilar, båtar och bohag i hemmet.

Säljer du sådana ägodelar på sidor som Blocket eller Tradera blir inkomsterna skattefria om de understiger 50 000 kronor under året. Tjänar du mer ska du betala 30 procent i skatt på vinsten som överstiger 50 000 kronor.

Efter försäljningen har du dessutom rätt att dra av 25 procent av försäljningspriset som ett alternativt inköpspris. Med det i beräkningen kan du sälja personlig egendom skattefritt för 66 666 kronor per år.

Redovisning av försäljning av personliga ägodelar gör du på blankett SKV 2192 på Skatteverket.se.